Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Trù Hựu

Trù Hựu Lục Ngạn Bắc Giang
c1truhuulng.bacgiang@moet.edu.vn